Tüm Eş anlamlılar: YAPMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yapmak

yapmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek
  • "(Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır.)" (Ç. Altan)
 2. Olmasına yol açmak.
 3. Onarmak, tamir etmek.
 4. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek
  • "(Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım.)" (R. H. Karay)
 5. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek
  • "(Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu.)" (S. M. Alus)
 6. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek
  • "(Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım.)" (R. H. Karay)
 7. Düzenli bir duruma getirmek.
 8. Üretmek.
 9. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak.
 10. Zarara yol açmak.
 11. Etkili olmak.
 12. Salgılamak, çıkarmak.
 13. Dışkı çıkarmak.
 14. Gerçekleştirmek
  • "(İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır.)" (Y. Z. Ortaç)
 15. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek.
 16. Evlendirmek.
 17. [(yardımcı fiil)] Bir durum yaratmak
  • "(Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı.)" (N. Araz)
 18. [(yardımcı fiil)] Edinmek, sahip olmak.
 19. [(yardımcı fiil)] Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek
  • "(Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı.)" (H. Taner)
 20. [(nesne almayan fiil)] Davranmak, hareket etmek.
 21. [(nesne almayan fiil)] Olmak.
 22. [(nesne almayan fiil)] İyilik veya kötülükte bulunmak.
 23. [(nesne almayan fiil)] Yol almak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır