Tüm Eş anlamlılar: GÖRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

görmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek
  • "(Merdivenin başındaki paravanın arkasında garip bir sahne gördüm.)" (A. Gündüz)
 2. Anlamak, kavramak, sezmek
  • "(Türk iradesinin ne demek olduğunu da sen göreceksin.)" (R. E. Ünaydın)
 3. Yanına gidip konuşmak.
 4. Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
 5. Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak
  • "(Hangi memlekete gitsek, resmî makamlar kadar halkın da rağbetini görürdük.)" (F. R. Atay)
 6. Yapmak, etmek.
 7. [(-den durum kiyle kullanılan fiil, -i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak, maruz kalmak.
 8. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Almak.
 9. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Bir şeye erişmek.
 10. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Çok değer vermek.
 11. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Bir işleme uğramak.
 12. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak.
 13. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Ziyaret etmek.
 14. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Karşılaşmak, rastlaşmak.
 15. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak.
 16. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Sahne olmak, geçirmek.
 17. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Saymak, herhangi bir şey gibi görmek.
 18. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Gezmek
  • "(Buraları o kadar güzel ki, biz buradayken gelip görmezsen, sonradan belki bir daha hiç gelip göremezsin.)" (N. Cumalı)
 19. [teklifsiz konuşmada] Vermek.
 20. [spor] Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır