Tüm Eş anlamlılar: DEĞERLENDIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı değerlendirmek

değerlendirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak.
  2. Değer kazandırmak, kıymetlendirmek.
  3. Değer biçmek.
  4. Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır