Tüm Eş anlamlılar: KULLANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kullanmak

kullanmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak
  • "(Parmaklarının arasındaki mendili eskiyinceye kadar kullandığın hiç oldu mu?)" (H. C. Yalçın)
 2. Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
  • "(Siz analarımızı nasıl esir gibi kullandınızsa, biz de sizi öyle kullanacağız.)" (H. E. Adıvar)
 3. İşletmek, değerlendirmek.
 4. Giymek, takmak.
 5. Sigara, içki vb. şeylere alışmış olmak, içmek.
 6. Kelimeyi yazmak, söylemek
  • "(Lakırtılarında çok kere çifter çifter kelimeler kullanırdı ki bunlar bazen manayı değiştirir.)" (A. Ş. Hisar)
 7. Harcamak, sarf etmek
  • "(Sattıkları küpenin parasını çok idareli kullanıyorlardı.)" (P. Safa)
 8. Amacına ulaşmak için birinden veya bir şeyden yararlanmak, onu amacına alet etmek, sömürmek., istismar etmek
  • "(Hâlbuki onlar, işte bu saflığı istismar ediyorlar. Bütün düşünceleri seni kullanmak, o kadar!)" (A. İlhan)
 9. Araç veya aleti işletmek, yönetmek
  • "(Nitekim çocuklarımın bile kullandıkları hesap makineleri, bunların küçük modelleridir.)" (B. Felek)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır