Tüm Eş anlamlılar: ETKILEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı etkilemek

etkilemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Etkiye uğratmak, tesir etmek
    • "(Toplumu etkileyen olaylara herkes kendi yorumunu katıyor.)" (N. Cumalı)
  2. Karşısındaki kişiyi kendi duygu ve istekleri doğrultusuna yöneltmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır