Tüm Eş anlamlılar: DÖŞEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı döşemek

döşemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir tabanı, tahta, karo, mermer vb. yapı gereçleriyle kaplamak.
  2. Kumaş, halı vb.ni bir yeri iyice örtecek biçimde sermek.
  3. Bir ev veya dairenin oturulabilir duruma gelmesi için gerekli eşyayı oraya yerleştirmek
    • "(On parça eşya ile döşeyip süslenmiş yaz evi...)" (R. N. Güntekin)
  4. Boru, kablo vb. yerleştirmek
    • "(Bir taraftan da raylarımızı döşüyorduk.)" (F. R. Atay)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır