Tüm Eş anlamlılar: ATMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı atmak

atmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak.
 2. Bir şeyi yere doğru bırakmak.
 3. Bir kimsenin ilişiğini kesmek.
 4. Koymak
  • "(Mutlaka yemeklerimize biber atmayı âdet edinmişiz.)" (B. Felek)
 5. Rastgele bir kenara koymak.
 6. Uzatmak.
 7. Bir yerden başka bir yere taşımak.
 8. Sille, tokat vurmak.
 9. Top, tüfek vb. silahları patlatmak.
 10. Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak.
 11. Geri bırakmak, ertelemek.
 12. Örtmek.
 13. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek.
 14. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Sözle sataşmak.
 15. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)] Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak.
 16. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak.
 17. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek.
 18. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Çıkarmak, dışarıya vermek.
 19. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak.
 20. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak.
 21. [(nesne almayan fiil)] Çatlamak.
 22. [(nesne almayan fiil)] Yırtılmak.
 23. [(nesne almayan fiil)] Yapışık olduğu yerden ayrılmak.
 24. [(nesne almayan fiil)] Kalp, nabız vurmak, çarpmak.
 25. [(nesne almayan fiil)] Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak.
 26. [(nesne almayan fiil)] Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak.
 27. [(nesne almayan fiil)] Değerini eksiltmek.
 28. [(nesne almayan fiil)] Bir şeyin rengi solmak.
 29. [(nesne almayan fiil)] Göndermek, yollamak.
 30. [(nesne almayan fiil)] Haykırmak, bağırmak.
 31. [(nesne almayan fiil)] Etkisi kaybolmak, alışmak, bırakmak
  • "(Hele trenin yorgunluğunu at bir üzerinden.)" (T. Dursun K)
 32. [(nesne almayan fiil)] Terk etmek.
 33. [argo söz] Götürmek, sahiplenmek
  • "(Gözüne kestirdiği erkeği tavlayıp resmen oraya atarmış.)" (A. İlhan)
 34. [argo söz] Söylemek.
 35. [(nesne almayan fiil), argo söz] Yalan veya abartmalı söz söylemek.
 36. [(nesne almayan fiil), argo söz] Bilmeden, kestirerek söylemek.
 37. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), teklifsiz konuşmada] İçki içmek
  • "(... bir kadeh attığımı biliyorum. Sonra artık sarhoş olmuşum.)" (S. F. Abasıyanık)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır