Tüm Eş anlamlılar: ÇATLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çatlamak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Parçaları ayrılıp dağılmayacak biçimde yarılmak.
  2. Bir yüzeyde kırışıklar, çizgiler oluşmak
    • "(Meşin ciltlerin çoğu kıvrılmış, bir kısmı da arkalarından çatlamıştı.)" (A. H. Tanpınar)
  3. [mecaz] Aşırı yemekten, içmekten, yorgunluktan, ağlamaktan ölecek duruma gelmek veya ölmek.
  4. [mecaz] Sıkıntı, sevinç, yalnızlık, heyecan, sabırsızlık, kıskançlık vb. ruhsal durumları aşırı derecede duymak
    • "(Neredeyse sevincinden yüreği çat deyip ortasından çatlayacaktı.)" (Y. Kemal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır