Tüm Eş anlamlılar: BOZMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bozmak

bozmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek.
 2. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
  • "(Bir insanın aklını bozabilmesi için evvelce bu aklın mevcut olması lazım gelir.)" (A. Ş. Hisar)
 3. Dokunmak, zarar vermek.
 4. Geçersiz bir duruma getirmek
  • "(Eğer nişanını bozduysa yazıklar olsun.)" (M. Ş. Esendal)
 5. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak.
 6. Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek.
 7. Altını paraya çevirmek, bozdurmak.
 8. Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek.
 9. Bağ veya bostanın son ürününü toplamak.
 10. Kızlığına zarar vermek.
 11. Biçimini ve kullanılışını değiştirmek
  • "(Eskileri bozuyor, beni, çocuğu giydiriyor.)" (Ö. Seyfettin)
 12. Bırakmak, dağıtmak
  • "(Tam biraz rahat edeceğim, işimi bozuyorsun.)" (S. F. Abasıyanık)
 13. [mecaz] Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek.
 14. [(ile edatıyla kullanılan fiil), mecaz] Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak.
 15. [mecaz] Kötü duruma getirmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır