Tüm Eş anlamlılar: DEĞIŞTIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı değiştirmek

değiştirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak
  • "(Bulunduğu vaziyeti öteki ayağını berikinin üstüne koyarak değiştirdi.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak.
 3. Bir şey verip yerine başka bir şey almak.
 4. Birini bırakıp başkasını kullanmak
  • "(O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor.)" (E. E. Talu)
 5. Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek
  • "(Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti!)" (P. Safa)
 6. Anlatıma yeni bir içerik vermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır