Tüm Eş anlamlılar: ÇALMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çalmak

çalmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak
  • "(İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp İngilizlere satarlardı.)" (F. R. Atay)
 2. Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
  • "(Bir yandan mızıka istiklal havasını çalıyordu.)" (R. E. Ünaydın)
 3. Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak
  • "(Fevkalade zekidir; iyi dans eder, piyano çalar, tenis oynar, ata biner, avcıdır, kayakçıdır.)" (R. H. Karay)
 4. [(nesne almayan fiil)] Ses çıkarmak, ses vermek
  • "(Hafif hafif ıslıklar çalan sesi eski keskinliğini kaybetmiştir.)" (R. N. Güntekin)
 5. [(nesne almayan fiil)] Atmak, çarpmak, vurmak.
 6. [(nesne almayan fiil)] Yoğurt yapmak için sütü mayalamak, katıp karıştırmak
  • "(Ana, inek sağar; yoğurt çalar, yayık vurur.)" (T. Buğra)
 7. [(nesne almayan fiil)] Üzerine sürmek.
 8. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bozmak, zarar vermek
  • "(Acı patlıcanı kırağı çalmaz.)" (Atasözü)
 9. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kumaşın bir parçasını kesmek.
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Madeni oymak, kalemle işlemek.
 11. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Benzemek, andırmak
  • "(Geniş alınlı, kırmızıya çalar, kahverengi saçlı, altın dişli tuhaf bir delikanlı gülümsedi.)" (S. F. Abasıyanık)
 12. [mecaz] Zamanı boşa harcatmak, ziyan edilmesine yol açmak.
 13. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), halk ağzında] Süpürmek, temizlemek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır