Tüm Eş anlamlılar: SÜPÜRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı süpürmek

süpürmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin, bir yerin üstündeki çer çöp, toz toprak vb. şeyleri süpürge, fırça veya başka bir araçla toplamak, temizlemek
    • "(Dükkânların önünü çocuklar süpürür.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. [mecaz] Çıkarıp atmak, kovmak
    • "(Yanında binlerce kurbanlık ile / Süpürdü düşmanı, bastı dayağı.)" (Âşık Veysel)
  3. [mecaz] Tüketmek, bitirmek
    • "(Tatlıya öyle düşkünmüş ki geceleri usulcacık kalkar, tel dolaptaki muhallebiyi, revaniyi, kadayıfı ne bulursa hepsini süpürürmüş.)" (P. Safa)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır