Tüm Eş anlamlılar: BITIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bitirmek

bitirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak
    • "(Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım.)" (P. Safa)
  2. Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
    • "(Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu.)" (A. Gündüz)
  3. Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek
    • "(Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar.)" (C. S. Tarancı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır