Tüm Eş anlamlılar: DIDIKLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı didiklemek

didiklemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak
  • "(Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi, gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı.)" (M. Ş. Esendal)
 2. Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak
  • "(Manzumenin yazılı olduğu kâğıdı bulmak için bütün ceplerimi on parmağımla didikledim.)" (Y. Z. Ortaç)
 3. [mecaz] Kendi kendini harap etmek, üzmek
  • "(Öfkesinin şiddetinden hep kendi kendini didikledi.)" (H. R. Gürpınar)
 4. [mecaz] Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmek, iyice araştırmak.
 5. [mecaz] Huzursuzluk vermek, sıkıntıya sokmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır