Tüm Eş anlamlılar: ARAŞTIRMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı araştırmak

araştırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek.
  2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.
  3. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak
    • "(Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak.)" (Anayasa)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır