Tüm Eş anlamlılar: TASARLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tasarlamak

tasarlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamak
    • "(Oğlan tasarladığı planında muvaffak olamadı.)" (H. Taner)
  2. Bir taşın, bir ağacın kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır