Tüm Eş anlamlılar: DAYANMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dayanmak

dayanmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir yere yaslanmak, kendini dayamak
  • "(Odalardan birinde köşeye dayanmış bir adam, sanki sızmış gibi görünüyor.)" (M. Ş. Esendal)
 2. Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak.
 3. Zarar görmemek, varlığını korumak, hasar görmemek.
 4. Birinden, bir şeyden güç almak, güvenmek, istinat etmek
  • "(Laikliği korumak için kanun kuvvetine mi, eğitim ve telkin kuvvetine mi dayanmalıyız?)" (F. R. Atay)
 5. Tutunmak, karşı durmak, karşı koymak, mukavemet etmek
  • "(Merkezde Akhisar'ın, Bergama'nın da henüz dayandığını öğrendiler.)" (N. Cumalı)
 6. Bir şeyin üzerinde kurulmuş olmak.
 7. Güç bir duruma katlanmak, çekmek, sabretmek, tahammül etmek
  • "(Aradan biraz daha geçince kumandan dayanamadı, söze başladı.)" (M. Ş. Esendal)
 8. Varmak, ulaşmak
  • "(Bu haber ortalığa yayılır yayılmaz banknotlarını kapan bankaya dayanıyor.)" (Y. Z. Ortaç)
 9. Bütün gücünü kullanarak bir işi yapmak
  • "(İki genç, kırarcasına küreklere dayandılar.)" (Halikarnas Balıkçısı)
 10. Bir iş sonunda birinin veya bir şeyin üzerinde kalmak.
 11. Yetişmek, yeter olmak.
 12. [teklifsiz konuşmada] Hız vermek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır