Tüm Eş anlamlılar: OLMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı olmak

olmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
  • "(En şiddetli münakaşa, kumpanyanın ismi için oldu.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
  • "(Okumak, eczacı olmak bu sayılı inatlarından biri ve ilkidir.)" (T. Buğra)
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
  • "(Nihayet ben mal sahibi olacağıma göre rahattım.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek.
 10. Bulunmak
  • "(Kız da hemen olduğu yere oturdu.)" (M. Ş. Esendal)
 11. Geçmek, tamamlanmak.
 12. Sürdürmek, yürütmek.
 13. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak.
 14. Yaklaşmak, gelip çatmak.
 15. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek
  • "(Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de, zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!)" (S. M. Alus)
 16. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz.
 17. [(nesne almayan fiil), teklifsiz konuşmada] Sarhoş olmak.
 18. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Uymak, tam gelmek.
 19. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Yitirmek, elinden kaçırmak.
 20. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak.
 21. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek.
 22. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Yol açmak.
 23. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir isim veya sıfatın belirttiği durumu almak.
 24. [(yardımcı fiil)] Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur.
 25. [(yardımcı fiil)] Hastalığa yakalanmak, tutulmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır