Tüm Eş anlamlılar: GELMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı gelmek

gelmek (-den durum kiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Bir yere gitmek, ulaşmak, varmak
  • "(Gurbetten gelmişim yorgunum, hancı.)" (B. S. Erdoğan)
 2. Geriye dönmek
  • "(... adamı Ödemiş'ten aldım geldim, her masrafını çektim.)" (N. Cumalı)
 3. Oturmaya, ziyarete gitmek.
 4. İsabet etmek.
 5. Varmak, ulaşmak.
 6. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek.
 7. Ortaya çıkmak, doğmak.
 8. Belli bir süre dolmak
  • "(Vakit kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu.)" (N. Cumalı)
 9. Belli bir zamana ulaşmak.
 10. Kadar olmak.
 11. Çıkmak, yönelmek.
 12. İzlemek, takip etmek.
 13. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak.
 14. Katılmak, eklenmek.
 15. Türemek.
 16. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek.
 17. Sonuç çıkmak.
 18. Dayanmak, tahammül etmek.
 19. Kendine yapılan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak
  • "(Kadri o adamlardandır ki, iyi davranmaya, yüz vermeye gelmez.)" (M. Ş. Esendal)
  • "(Bizim baştan savma işe gelmediğimizi bilirsin.)" (R. H. Karay)
 20. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek.
 21. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Etkisini herhangi bir biçimde göstermek.
 22. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Kazanılmak, sağlanılmak.
 23. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Uymak.
 24. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Olmak, -e uğramak.
 25. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Akmak.
 26. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Düşmek, rast gelmek.
 27. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Görünmek, sanılmak
  • "(Baygın da olsa yabancı bir kadını böyle kucağında tutmak ona pek ayıp bir şey gibi geldi.)" (H. Taner)
 28. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Uygun düşmek
  • "(Caddelerde oturmaya gelmez.)" (Ö. Seyfettin)
 29. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Başlamak, ortaya çıkmak.
 30. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Mal olmak.
 31. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Biriyle birlikte gitmek.
 32. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Başlamak, ulaşmak.
 33. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil.
 34. [(yardımcı fiil)] Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur.
 35. [(yardımcı fiil)] -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar.
 36. [(yardımcı fiil)] Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar.
 37. [(yardımcı fiil)] ...-dikçe, ...-esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil.
 38. [(yardımcı fiil)] Herhangi bir sırada bulunmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır