Tüm Eş anlamlılar: GIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı girmek

girmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Dışarıdan içeriye geçmek
  • "(İçeri girdiklerinde birinci film çoktan başlamıştı.)" (H. Taner)
 2. Sığmak.
 3. Yer almak, katılmak, iltihak etmek
  • "(Bugün edebiyat imtihanına girdim.)" (Y. Z. Ortaç)
 4. Almak, fethetmek
  • "(Ordularımız İstanbul'a girdiler.)" (M. Ş. Esendal)
 5. İncelemek, ayrıntılara inmek.
 6. Girişmek, başlamak
  • "(Kaçırdım gene ipin ucunu, bir türlü konuya giremiyorum.)" (N. Ataç)
 7. Bulaşmak.
 8. [(nesne almayan fiil)] Zaman anlamlı kavramlar için gelmek.
 9. [(nesne almayan fiil)] Ağrı, sancı başlamak, saplanmak.
 10. [(nesne almayan fiil)] Yeni bir duruma geçmek, dönüşmek
  • "(Göğün morlaşan kenarı eriyor, menekşe rengine giriyordu.)" (Ö. Seyfettin)
 11. [(nesne almayan fiil)] İyice anlamak, iyice bilmek.
 12. [(nesne almayan fiil)] Kavgaya tutuşmak.
 13. [(nesne almayan fiil)] Başlamak.
 14. [(nesne almayan fiil)] Erişmek, ulaşmak.
 15. [(nesne almayan fiil)] Bir şeyin yapımında, birleşiminde yer almak.
 16. [(nesne almayan fiil)] Yazılmak, başlamak.
 17. [(nesne almayan fiil)] Yemek yemek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır