Tüm Eş anlamlılar: ÇATMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

çatmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Odun, değnek, kılıç, tüfek vb. uzun şeylerden birkaç tanesini, tepelerinden birbirine çaprazlama dayayarak durdurmak
  • "(Avlusunda silahlarını çatmış, ayaklarını germiş askerler var.)" (F. R. Atay)
 2. Kereste vb.ni birbirine tutturmak.
 3. Bir şeyi yapmak için gerekli parçaları bir araya getirmek
  • "(Koca bir nahiye titreştik, odunsuz yattık / O büyük mektebi gördün ya, kışın biz çattık.)" (M. A. Ersoy)
 4. Yükü hayvana iki yanlı yüklemek.
 5. Başa yemeni, çatkı, yazma vb.ni bağlamak.
 6. Kaşı, yüzü sertlik, öfke bildiren bir duruma sokmak
  • "(Komiser o yana doğru geldiğinden polis kaşlarını çattı.)" (H. Taner)
 7. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Üzücü, kızdırıcı veya şaşırtıcı olaylarla karşılaşmak
  • "(Hacı Mustafa bağırıyor, ömründe böyle bir işe çatmadığını söylüyordu.)" (R. H. Karay)
 8. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Yazıyla veya sözle sataşmak
  • "(Böyle söyler de sonra yemek biraz azca çıkarsa yahut pek düzgün olmasa aşçıya çatacak gibi olur.)" (M. Ş. Esendal)
 9. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Rastlamak, karşılaşmak
  • "(Nerden çattım böylesi bir güzele...)" (C. S. Tarancı)
 10. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Sırası gelmek, zamanı gelmek
  • "(Bir karara varma zamanı gelip çatmıştı.)" (C. Uçuk)
 11. [hukuk] Gemiler birbirine çarpmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır