Tüm Eş anlamlılar: DEĞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı değmek

değmek - Nedir?

 1. Aralık kalmayıncaya kadar birbirine yaklaşmak, dokunmak, temas etmek
  • "(Kapıdan bir an birbirimize değerek girdik.)" (Y. Z. Ortaç)
 2. Ulaşmak, erişmek.
 3. İstenilen yere düşmek, rast gelmek, isabet etmek.
 4. Değerinde olmak
  • "(Benim ömrümün üç günü üç yüz bin liraya değer.)" (H. Taner)
 5. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Karşılık olmak.
 6. [(nesne almayan fiil)] Zevk veren şeyler hoşa gitmek.
 7. [(nesne almayan fiil)] Herhangi bir nitelikte olmak.
 8. [(nesne almayan fiil)] Eş değerde olmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır