Tüm Eş anlamlılar: ERIŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı erişmek

erişmek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak
    • "(Genç yaşında üne erişmiş, yönettiği oyunlar afişlerden inmemiş.)" (N. Cumalı)
  2. Bir yere ulaşmak, varmak
    • "(Boyu bir elli beş olduğu için, eli ancak on beşinci düğmeye erişebilmektedir.)" (H. Taner)
  3. [(nesne almayan fiil)] Bitkiler veya bunların ürünleri olgunlaşmak.
  4. [(nesne almayan fiil)] Zaman gelip çatmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır