Tüm Eş anlamlılar: ULAŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı ulaşmak

ulaşmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Varmak, gelmek
    • "(Doğudan batıya kadar ulaşmış bir zafer bestesi dinliyorum.)" (R. H. Karay)
  2. Elde etmek, erişmek.
  3. Yetişmek.
  4. Birbirine katılmak, dökülmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır