Tüm Eş anlamlılar: BAŞLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı başlamak

başlamak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir işe girişmek, harekete geçmek
  • "(Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı.)" (H. Taner)
 2. [(nesne almayan fiil)] Çalışır, işler, yürür duruma girmek
  • "(Bundan başka, evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı.)" (H. E. Adıvar)
 3. [(nesne almayan fiil)] Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
  • "(Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar.)" (Y. K. Beyatlı)
 4. [(nesne almayan fiil)] Görünmek
  • "(Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı.)" (S. F. Abasıyanık)
 5. [(nesne almayan fiil)] Etkisini göstermek
  • "(Kış başlarken yapraklar döküldü.)" (C. Uçuk)
 6. [(nesne almayan fiil)] Hoş olmayan bir davranışa koyulmak
  • "(Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar.)" (O. C. Kaygılı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır