Tüm Eş anlamlılar: KALKMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kalkmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Oturma durumundan dik duruma gelmek, doğrulmak
  • "(Annem yerinden kalktı, yanıma geldi, bir kolunu uzatarak omzuna doladı.)" (H. Z. Uşaklıgil)
 2. Uyanarak yataktan ayrılmak
  • "(İstemeye istemeye, altüst olmuş yataktan kalktım.)" (Ö. Seyfettin)
 3. Gitmek üzere yerinden ayrılmak.
 4. Yukarı doğru yükselmek.
 5. Taşıtlar yola çıkmak.
 6. Uçmak, havalanmak.
 7. Yerinden ayrılıp yol almaya başlamak
  • "(Çıkın arabaya, kalkacak şimdi, kalacaksınız buracıkta!)" (O. C. Kaygılı)
 8. Hayvan iki art ayağı üzerinde dik durum almak.
 9. Kabarmak, ayrılmak.
 10. Derlenip götürülmek
  • "(Ne zaman kalkacağını, nereye gömüleceğini bilmek, bildirmek mümkün değil.)" (M. Ş. Esendal)
 11. Hasta iyileşerek gezecek duruma gelmek.
 12. Varlığı, hayatı son bulmak.
 13. Yok olmak, artık bulunmamak.
 14. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Girişmek, başlamak, davranmak, yeltenmek
  • "(Gözlüklerini takmadan okumaya kalktı.)" (N. Cumalı)
 15. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Geçerli olmamak, geçerliğini yitirmek, geçmez olmak.
 16. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Uygulanmaz olmak.
 17. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Güncelliğini yitirmek.
 18. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 19. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Başka yere gitmek, taşınmak
  • "(O yıl, çok geçmeden piyade taburu bizim ilçeden başka ilçeye kalktı.)" (N. Cumalı)
 20. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Ayakta beklemek
  • "(Mektepte cezaya kalkmış gibi duruyorsun.)" (F. R. Atay)

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır