Tüm Eş anlamlılar: DÜZENLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı düzenlemek

düzenlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen vermek, tanzim etmek.
  2. Yapmak, hazırlamak
    • "(Merdivenleri, masaları gayet hantal, battal şeyler. Bodrumun ışığını da buna göre düzenlemişler.)" (B. R. Eyuboğlu)
  3. [müzik] Düzenleme yapmak.
  4. [müzik] Müzik aletlerini akort etmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır