Tüm Eş anlamlılar: DÜZMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı düzmek

düzmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir gereksinimi karşılamak amacıyla birçok şeyi birbirini tamamlayacak biçimde bir araya getirmek
    • "(Oğlum Sıtkı için son zamanlarda epeyce temiz ev eşyası düzdü diyorlar.)" (M. Ş. Esendal)
  2. Düzene sokmak, düzene koymak, sıralamak, elverişli, uygun bir duruma getirmek.
  3. Yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek
    • "(Yeşil caminin avlusundaki sette oturmuş, Nilüfer ovasına şiir düzerken...)" (S. F. Abasıyanık)
  4. Uydurmak.
  5. [kaba konuşmada] Cinsel ilişkide bulunmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır