Tüm Eş anlamlılar: UYDURMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı uydurmak

uydurmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Uymasını sağlamak
    • "(Gözlerini kilidi sökülmüş ve büyümüş anahtar deliğine uydurdu.)" (P. Safa)
  2. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Hayal gücünden yararlanarak gerçek dışı bir şey söylemek, yakıştırmak
    • "(Terzinin kendi sözünü yanlış anlamış olduğu hikâyesini uydurmuş olmalıydı.)" (A. Ş. Hisar)
  3. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), teklifsiz konuşmada] Elde etmek, sağlamak, bulmak.
  4. [kaba konuşmada] Cinsel birleşmede bulunmak, becermek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır