Tüm Eş anlamlılar: BELIRTMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı belirtmek

 • dikkatini çekmek
 • işaret etmek
 • göstermek
 • işareti olmak
 • demek olmak
 • anlamına gelmek
 • ifade etmek
 • delâlet etmek
 • belirlemek
 • ayrıntıları ile belirtmek
 • açıkça belirtmek
 • maddeler halinde sıralamak
 • spesifize etmek
 • tayin etmek
 • tebarüz ettirmek
 • tasrih etmek
 • açıklamak
 • kaydetmek
 • kesmek
 • afişe etmek
 • anlatmak
 • başlangıç tutmak
 • bir şey söylemek
 • bodoslamak
 • dile getirmek
 • duyguları açığa vurmak
 • duygularıaçığa vurmak
 • ima etmek
 • izhar etmek
 • teberrüz ettirmek
 • zikretmek

belirtmek - Nedir?

 1. Açıklamak, tebarüz ettirmek
  • "(Üzüntülerini kırgınlıklarını dudak büküp susarak belirtir.)" (N. Cumalı)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır