Tüm Eş anlamlılar: IŞLEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı işlemek

işlemek (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek.
 2. İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak
  • "(Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı.)" (M. Ş. Esendal)
 3. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek
  • "(O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 4. [(nesne almayan fiil)] İyi çalışmak, müşterisi bol olmak.
 5. [(nesne almayan fiil)] Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
  • "(İşleyen demir ışıldar.)" (Atasözü)
 6. [(nesne almayan fiil)] Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek.
 7. [(nesne almayan fiil)] Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek
  • "(Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti.)" (R. N. Güntekin)
 8. [(nesne almayan fiil)] İşlek, etkin durumda olmak
  • "(Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi.)" (S. F. Abasıyanık)
 9. [(nesne almayan fiil)] Çıban, olgunlaşma yolunda olmak.
 10. [(nesne almayan fiil)] Yara, kapanmak.
 11. [(nesne almayan fiil)] Gidip gelmek
  • "(Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan ne insan geçerdi.)" (S. M. Alus)
 12. [(nesne almayan fiil)] Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak
  • "(Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum.)" (E. Bener)
 13. [(nesne almayan fiil)] Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır