Tüm Eş anlamlılar: ÇALIŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı çalışmak

çalışmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak.
 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak.
 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak
  • "(Kışları onun mandırasında çalışıyor.)" (H. Taner)
 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak.
 5. Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak
  • "(Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim.)" (R. H. Karay)
 6. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek
  • "(Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk.)" (A. H. Tanpınar)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır