Tüm Eş anlamlılar: YARATMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yaratmak

yaratmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil), din bilgisi - Nedir?

  1. Allah, olmayan bir şeyi var etmek
    • "(Allah, mutlaka dünyayı kullarına sevdirmek için baharı yaratmış olacaktı!)" (Ö. Seyfettin)
  2. [mecaz] Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak
    • "(Bir cazibe yaratmak için ne yapmalı diye düşünüyorduk.)" (F. R. Atay)
  3. [mecaz] Olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep olmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır