Tüm Eş anlamlılar: TAMAMLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı tamamlamak

tamamlamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Eksiksiz, tamam duruma getirmek, bütünlemek
    • "(... sen hele yarın şu sendekileri ver, üstünü bankadan alır tamamlarız.)" (A. İlhan)
  2. Bitirmek
    • "(Bu, otuz yaşına gelmeden altmışını tamamlamış sıska bir gençti.)" (Ö. Seyfettin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır