Tüm Eş anlamlılar: BIRLEŞTIRMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı birleştirmek

birleştirmek (-i durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir araya getirmek
  • "(Bu müşterek duygu ve anlayış birçok zevkleri birleştirir ve bir topluluk meydana getirirdi.)" (A. Ş. Hisar)

Benzer kelimeler

 • almak
 • anlamına gelmek
 • arabaya almak
 • bağbozumu sonrası üzüm toplamak
 • bağlanmak
 • bir araya getirmek
 • eklemek
 • hesap yapmak
 • istiflemek
 • karaya atmak
 • mahkemeye celbetmek
 • toplantıya çağırmak
 • tutmak
 • yerden kaldırmak
 • yukarıya kaldırmak

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır