Tüm Eş anlamlılar: BIRLEŞMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı birleşmek

birleşmek (nesne almayan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Ayrıyken tek bir bütün durumuna gelmek.
  2. Buluşmak, bir araya gelmek
    • "(Bazen ikisi, üçü birleşince ne ateşli münakaşalara dalıyorlar.)" (A. Ş. Hisar)
  3. Uyuşmak, aynı görüşte olmak.
  4. Aynı amaç çevresinde toplanmak
    • "(Küçükten, sessizden; yazıcısı, aktörü, ressamı birleşerek candan bir Türk tiyatrosu kurulabilir miydi, acaba?)" (S. F. Abasıyanık)
  5. Kaynaşmak.
  6. Cinsel ilişkide bulunmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır