Tüm Eş anlamlılar: YAKLAŞMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yaklaşmak

yaklaşmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Arada az bir aralık kalacak biçimde ilerlemek, aradaki uzaklığı azaltmak veya büsbütün ortadan kaldırmak için ileri gitmek
    • "(Saat sekiz buçuğa yaklaşıyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
  2. Benzemek, andırmak, uygun olmak.
  3. Bir konuyu, bir sorunu ele alarak değerlendirmek.
  4. Yakınlaşmak
    • "(Aydın vapuru geçmiş, Kınalı önlerine yaklaşıyor.)" (S. M. Alus)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır