Tüm Eş anlamlılar: ANDIRMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı andırmak

andırmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak
    • "(Avrupa'nın ikinci, üçüncü derecedeki otellerini andıran birkaç otel de taştandır.)" (S. Birsel)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır