Tüm Eş anlamlılar: BENZEMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı benzemek

benzemek (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak
    • "(Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi.)" (A. H. Tanpınar)
  2. Sanısını uyandırmak, gibi görünmek
    • "(Bu zavallı çokça içmişe benziyor, gözleri buğulanmış, biraz da kaymış.)" (M. Ş. Esendal)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır