Tüm Eş anlamlılar: KESILMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kesilmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Kesme işi yapılmak.
 2. Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak
  • "(Sonunda elleri, ayakları yorgunluktan kesilerek uzanıyorlardı yattıkları hasırlara.)" (N. Cumalı)
 3. Gibi olmak, benzemek, dönmek
  • "(Senelerden beri, hizmetçinin, sütninenin türlü çeşidi ile uğraşa uğraşa insan sarrafı kesilmiş.)" (R. N. Güntekin)
 4. Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek.
 5. Dinmek
  • "(Rüzgâr kesilmiş, toprak üstüne yalın ayak basılmayacak kadar ısınmıştı.)" (N. Cumalı)
 6. Sona ermek
  • "(Tam umudumuz kesilecek gibi olup da epey üzüldükten sonra kapı tokmağı tak ederdi.)" (H. R. Gürpınar)
 7. Akmamak.
 8. Akım gelmez olmak
  • "(Dışarıdan biri mi geldi de onları söndürdü, yoksa şehir cereyanı mı kesilmiş?)" (R. N. Güntekin)
 9. Kendinden önceki kelimeyi "olmak" anlamıyla pekiştiren bir fiil
  • "(Acele yürümeden nefesi tıkanmış ve heyecandan yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir hâlde ihtiyarın yanına girdi.)" (Y. K. Karaosmanoğlu)
 10. Son veya aralık verilmek.
 11. Kendini herhangi bir şey gibi göstermek
  • "(Üçüncü gün sabahı, o bir kuzu oldu, ben bir iradeli aslan kesildim.)" (A. Gündüz)
 12. Tutulmak, kapatılmak.
 13. Makaslanmak.
 14. Durmak
  • "(Muazzez cevap vermedi ve münakaşa kesildi.)" (P. Safa)
 15. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Yoksun kalmak
  • "(Çocuk yiyip içmeden kesildi.)" (R. N. Güntekin)
 16. [(-den durum kiyle kullanılan fiil)] Sünnet olmak
  • "(Galip Baba, çeker gider, diye çocuk kesilinceye dek böyle yapmayı uygun görmüştü.)" (M. İzgü)
 17. [argo söz] Çok beğenmek, çok hoşlanmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır