Tüm Eş anlamlılar: BITMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı bitmek

bitmek (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Tükenmek
  • "(Dün akşam param bitmişti.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Sona ermek
  • "(Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmiştir.)" (T. Buğra)
 3. [mecaz] Çok yorulmak, güçsüz kalmak, çok zayıflamak.
 4. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz] Çok sevmek, bayılmak, beğenmek
  • "(Buğulu bir sesi var. Ben böyle sese biterim.)" (H. Taner)
 5. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil), argo söz] Bitki, tüy, saç vb. şeyler çıkıp yetişmek
  • "(Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?)" (F. R. Atay)
 6. [argo söz] Beklenmedik zamanda ortaya çıkmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır