Tüm Eş anlamlılar: KURTULMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kurtulmak

kurtulmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Tehlikeli veya kötü bir durumu atlatmak
  • "(Beni musluğa götüren namuslu polisler kurtulduğumu görünce sevindiler.)" (A. Gündüz)
 2. İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
  • "(Kayıtsızlıktan, tembellikten, gerilikten kurtulmak için inanmak lazım.)" (O. S. Orhon)
 3. [(nesne almayan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)] Bir şey bulunduğu veya bağlı olduğu yerden ayrılmak
  • "(Yüksek dallardaki fazla olgun, ballı şeftaliler, saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir sesle yerlere, çimenler içine durmamacasına yavaş yavaş dökülürdü.)" (R. H. Karay)
 4. [(nesne almayan fiil, -den durum kiyle kullanılan fiil)] Bağını koparıp kaçmak.
 5. [mecaz] Doğurmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır