Tüm Eş anlamlılar: KOPMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kopmak (nesne almayan fiil) - Nedir?

  1. Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak.
  2. Yerinden ayrılmak.
  3. Gövdeden ayrılmak.
  4. [mecaz] Birdenbire gürültülü veya tehlikeli olaylar birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak
    • "(İçerde feryatlar koptu.)" (S. F. Abasıyanık)
  5. [mecaz] Bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılmak veya uzaklaşmak.
  6. [mecaz] Uzaklaşmak, kurtulmak.
  7. [mecaz] Çok ağrımak.
  8. [halk ağzında] Koşmak, hızla gitmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır