Tüm Eş anlamlılar: KAYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kaymak

kaymak isim - Nedir?

 1. Sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman.
 2. Sütü yayvan kaplar içinde ve hafif ateşte tutarak elde edilen koyu, yağlı öz.
 3. Yağmur ve selden sonra toprağın üzerinde kalan özlü tabaka.
 4. [mecaz] Bir şeyin en iyi ve seçkin bölümü.
 5. [mecaz] Düz, ıslak, donmuş veya kaygan bir yüzey üzerinde sürtünerek kolayca yer değiştirmek
  • "(Sol tekerlekler küçük bir hendeğin içine kaydı.)" (O. C. Kaygılı)
 6. [mecaz] Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek.
 7. [mecaz] Yerini değiştirmek
  • "(Ayağımın altından geminin sacları muz kabuğu gibi kayıyordu.)" (S. F. Abasıyanık)
 8. [mecaz] Durum değiştirmek.
 9. [mecaz] Anlamı değişmek.
 10. [mecaz] Kurtulmak.
 11. [mecaz] Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakasının gevşemesi sonucu üst tabaka oynamak.
 12. [mecaz] Görüş, düşünce veya tutumunu değiştirmek.
 13. [argo söz] Cinsel ilişkide bulunmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır