Tüm Eş anlamlılar: VARMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı varmak

varmak (-e durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Erişilmek istenen yere ayak basmak, ulaşmak, vasıl olmak
  • "(Köye akşama doğru ancak varabildim.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Belli bir duruma veya düzeye gelmek.
 3. Hoş olmayan bir sona ermek
  • "(Beni tahkir etmeye kadar varıyorsun.)" (P. Safa)
 4. Bir şeyi iyice anlamak veya duymak.
 5. Acımadan, çekinmeden yapmak.
 6. Kadın, evlenmek
  • "(Gönül verdin derlerdi o delikanlıya / En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya.)" (A. M. Dıranas)
 7. Bir durumdan başka duruma geçmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır