Tüm Eş anlamlılar: YÜRÜMEK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı yürümek

yürümek (nesne almayan fiil) - Nedir?

 1. Adım atarak ilerlemek, gitmek
  • "(Kafası yerde, kamburunu çıkarmış, yürüyordu.)" (H. Taner)
 2. Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek.
 3. Çocuk ayakları üzerinde gezecek duruma gelmek.
 4. Yayan gezmek, yayan gitmek
  • "(Gölgesinde yürüdüğü duvarın arkasından bir horoz sesi fark etti.)" (Ö. Seyfettin)
 5. Yol almak.
 6. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir yere gelmek, bir yere ulaşmak, kaplamak.
 7. [(-e durum ekiyle kullanılan fiil)] Üzerine doğru gitmek, akın etmek, saldırmak, hücum etmek.
 8. [(nesne almayan fiil)] Faiz, hesap edilmek, işlemek.
 9. [(nesne almayan fiil)] Geçmek, ilerlemek, değişmek
  • "(Doktor o hayatın dışında kalmış. Bu ne demek? Bu, o demek ki hayat yürümüş gitmiş, birlikte yürüyememiş.)" (M. Ş. Esendal)
 10. [(nesne almayan fiil)] Bir işte ileri gitmek.
 11. [mecaz] Gereği gibi yapılmak veya ilerlemek
  • "(Bu evliliğin yürümeyeceği daha başından anlaşılmıştı ama, belki yürütürüz demiştim.)" (Z. Selimoğlu)
 12. [(nesne almayan fiil), argo söz] Ölmek.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır