Tüm Eş anlamlılar: KAPLAMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı kaplamak

kaplamak (-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil, ile edatıyla kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Her yanını örtmek, istila etmek.
 2. Çepeçevre sarmak, kuşatmak
  • "(Evlerin bir tarafını yol, üç tarafını da yine çam ormanları kaplar.)" (S. F. Abasıyanık)
 3. Bir kabın, bir kılıfın, bir örtünün içine almak.
 4. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Yayılıp doldurmak, etkisinde bırakmak.
 5. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir yüzeyi döşemek, başka bir nesne ile örtmek
  • "(Dudaklarının üstünü kaplayan muntazam kesilmiş sert ve koyu siyah bıyıkları...)" (A. Ş. Hisar)
 6. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Kaplama adı verilen ince ağaç levhaları, değişik yöntemlerle hazırlanan tablalara yapıştırmak.
 7. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil)] Bir madeni bir başka madenle kimyasal bir yöntemle örtmek.
 8. [mecaz] Bir kimsenin veya bir şeyin nitelikleri herkesçe bilinir olmak.
 9. [mecaz] Duygular için doldurmak.
 10. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil), mecaz] Doldurmak, bastırmak.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır