Tüm Eş anlamlılar: DAĞITMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı dağıtmak

dağıtmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Toplu durumda bulunanları birbirinden uzaklaştırmak veya ayırmak
  • "(Düşman ordusunu çil yavrusu gibi dağıtırlardı.)" (Y. K. Beyatlı)
 2. Belli bir orana göre bölüştürmek, pay etmek, tevzi etmek
  • "(Muhacir kümeleri arasında ekmek dağıtmakla uğraşan yaşlıca bir adama seslendi.)" (P. Safa)
 3. Herhangi bir şeyi ayrı ayrı kimselere vermek.
 4. Bir şeyin veya bir yerin düzenini bozmak.
 5. Güçlü bir vuruşla büyük bir zarara yol açmak.
 6. İletmek, ulaştırmak
  • "(Selamlar dağıtarak telaşsız ve yorgun bana doğru yürüyordu.)" (R. H. Karay)
 7. [mecaz] Bir topluluğun varlığına son vermek, feshetmek.
 8. [mecaz] Kurulu bir düzeni bozmak.
 9. [mecaz] Etkisini, gücünü azaltmak, gidermek.
 10. [mecaz] Kendinden geçmek.
 11. [argo söz] Değişik sebeplerle kendini koyvermek, beklenmedik davranışlarda bulunmak.

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır