Tüm Eş anlamlılar: AÇMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı açmak

açmak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

 1. Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek
  • "(Kapıyı açan hizmetçi benim kadın olduğumu anlamadı.)" (S. F. Abasıyanık)
 2. Bir şeyin kapağını veya örtüsünü kaldırmak
  • "(Örtüyü açmaya mecburum.)" (R. H. Karay)
 3. Engeli kaldırmak.
 4. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak
  • "(Kadın hamalı dışarı çıkardı, sonra çantasını açıp birkaç lira çıkardı.)" (M. Ş. Esendal)
 5. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak.
 6. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.
 7. Çevresini genişletmek.
 8. Birbirinden uzaklaştırmak.
 9. Yarmak.
 10. Düğümü, dolaşmış veya iliklenmiş bu durumdan kurtarmak.
 11. Bir toplantıyı başlatmak.
 12. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek
  • "(Bu heykeli açmak için bir seneden beri münasip bir fırsat kollanıyordu.)" (R. N. Güntekin)
 13. Bir aygıtı, bir düzeni çalışır duruma getirmek.
 14. Alışverişi başlatmak.
 15. Rengin koyuluğunu azaltmak.
 16. Yakışmak, güzel göstermek.
 17. Ferahlık vermek.
 18. Beğenmek.
 19. Bir konu ile ilgili konuşmak.
 20. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Avunmak veya danışmak için söylemek, içini dökmek
  • "(Size derdimi açmaya geldim.)" (F. R. Atay)
 21. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Yapmak, düzenlemek.
 22. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Ayırmak, tahsis etmek.
 23. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Görünür duruma getirmek.
 24. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak.
 25. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Geçit vermek.
 26. [(-i durum ekiyle kullanılan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil)] Satranç, poker vb. oyunları başlatmak.
 27. [mecaz] Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek.
 28. [eskimiş] Savaşla almak, fethetmek.

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır