Tüm Eş anlamlılar: SOYMAK

Tüm eş anlamlısı, benzer anlamı, kelimelerini bulabilir arama kutusundan tüm hepsine arayarak ulaşabilirsiniz.

kelimesinin eş anlamı soymak

soymak (-i durum ekiyle kullanılan fiil) - Nedir?

  1. Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar vb.ni çıkarmak
    • "(Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu.)" (A. Gündüz)
  2. Birinin giysilerini çıkarmak
    • "(Yaralıyı soyuyor ve ilk tedaviye başlıyorum.)" (R. N. Güntekin)
  3. Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek
    • "(Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymaya kalkar.)" (Ö. Seyfettin)

Benzer kelimeler

Eş Anlamlısı Nedir? Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine tutabilir ve genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır